Pål Fossmo

Hva er en god konsulent?

For å svare på det må jeg stille et annet spørsmål; hva gir hverdagen mening?

Ja, jeg skjønner at det er en strekk mellom disse to spørsmålene, men vær litt overbærende med meg, jeg skal prøve å forklare.

På dette spørsmålet vil mange svare familie og venner. Som gift mann med tre barn, støtter jeg den påstanden hundre prosent. Om jeg skal prøve å sette ord på hva familien gir meg, så koker det ned til to ord, og det er gode relasjoner. I disse to ordene ligger det en uendelighet av positive ting som kjærlighet og stolthet, og utfordringer og løsninger.

Gode relasjoner gir trygghet og skaper selvtillit. Gode relasjoner gjør at vi tør å si ifra når det trengs og støtte opp når det behøves. Gode relasjoner får oss til å ønske å yte mer og å ta det siste steget som gjør ting ekstraordinære.

I en hektisk jobbhverdag er det lett å glemme det viktige ordet; relasjon.

Kommunikasjon

Graver vi ned i hva som skaper relasjoner, så møter vi fort ordet kommunikasjon. Uten god kommunikasjon er det utfordrende å bygge gode relasjoner. Uten relasjoner og kommunikasjon er det utfordrende å bygger goder produkter og å finne gode løsninger.

Gjennom de 21 årene jeg har jobbet innen programvareutvikling har jeg forstått viktigheten av god kommunikasjon. Med god kommunikasjon og riktig fokus drives en av de andre verdiene jeg verdsetter høyt frem; enkle løsninger

Enkle løsninger

Så hva er en enkel løsning?

I mitt hode er en enkel løsning en løsning der vi har fjernet alt som er unødvendig. Der kommunikasjon og samhandling har vært en sentral driver for de avgjørende valgene. Valg som leder bort fra over-engineering og unødvendig kompleksitet.

Nytenkning

Den siste verdien gode relasjoner skaper er nytenkning. Med trygghet og klare linjer er det mye lettere å prøve ut nye ting. Gode relasjoner til deg som kunde fører til at det er enkelt for meg å lever opptil mine verdier som konsulent.

Jeg skal ikke påstå at det å levere et produkt sammen med mine kunder gir akkurat den samme stoltheten, gleden og mestringsfølelsen jeg ofte opplever med min familie, men mange ganger er det veldig nært.

Så for å svare på spørsmålene fra starten av teksten; hva er en god konsulent og hva gir hverdagen mening? Svaret er rett og slett at en god konsulent er som finner mening med det han eller hun driver med gjennom dagen. Er dette på plass, kommer kommunikasjon, enkle løsninger og nytenkning av seg selv.